sgs
sgs

EFEKTÍVNOSŤ

SPOĽAHLIVOSŤ

ODBORNOSŤ

Bezpečne, spoľahlivo a načas dopravíme všetky zásielky a tovar na miesto určenia

Aktuality Novinky v našej firme

21.4.2019Ponuka práce

Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy

viac...

Bezpečne, spoľahlivo
a načas dopravíme...

Spolupracujeme s najväčšími a najlepšími partnermi v každej oblasti - disponujeme kvalitným a komplexným poistením pokrývajúcim všetky relevantné riziká nášho podnikania

Certifikáty a poistenieZískané certifikáty

S cieľom sprostredkovať Vám kvalitatívnu úroveň riadenia našej firmy sme implementovali a zaviedli systém riadenia spoločnosti v zmysle požiadaviek EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 , certifikovaných spoločnosťou SGS.

Pri výkone našich podnikateľských aktivít sme poistení!

Aktuality Novinky v našej firme

21.4.2019Ponuka práce

Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy

viac...

Bezpečne, spoľahlivo
a načas dopravíme...

Spolupracujeme s najväčšími a najlepšími partnermi v každej oblasti - disponujeme kvalitným a komplexným poistením pokrývajúcim všetky relevantné riziká nášho podnikania