sgs
sgs

EFEKTÍVNOSŤ

SPOĽAHLIVOSŤ

ODBORNOSŤ

Bezpečne, spoľahlivo a načas dopravíme všetky zásielky a tovar na miesto určenia

Aktuality Novinky v našej firme

21.4.2019Ponuka práce

Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy

viac...

Riešite prepravu tovarov a výrobkov v rámci SR?

Nadobudnuté skúsenosti a know how úspešne aplikujeme aj doma

SlužbyČo vám ponúkame

Vnútroštátna doprava

Disponujeme kvalitným know-how poskytovania komplexných služieb rešpektujúcich individuálne špecifické požiadavky našich klientov.

Nadobudli sme ho skúsenosťami pri realizácii prepravného servisu pre najväčšie spoločnosti v EÚ.

Pružnou reakciou na Vaše potreby Vás zbavíme akýchkoľvek starostí.

Kontaktujte:
Ing. Martin Sabovčík

Aktuality Novinky v našej firme

21.4.2019Ponuka práce

Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy

viac...

Riešite prepravu tovarov a výrobkov v rámci SR?

Nadobudnuté skúsenosti a know how úspešne aplikujeme aj doma